Informace o nás

Mgr. Jana Hyráková, notářka (1970)

absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy  univerzity  v  Brně  v  roce  1993  a  byl jí udělen titul Mgr.  v oboru Právo a právní věda. Po krátkém působení v právním oddělení Katastrálního úřadu v Břeclavi byla zaměstnána na pozici notářské koncipientky nejprve u JUDr. Ilony Jančaříkové, notářky v Břeclavi, a posléze u JUDr. Ivy Celnarové, notářky v Břeclavi (společník JUDr. Josef Holobrádek, notář v Břeclavi). Po splnění požadované doby praxe složila v roce 1996 notářskou zkoušku a poté byla zaměstnána na pozici notářské kandidátky a současně trvalé zástupkyně JUDr. Ivy Celnarové, notářky v Břeclavi. V roce 1999 zvítězila v konkurzu na obsazení nově zřízeného notářského úřadu v Jindřichově Hradci a byla jmenována ministrem spravedlnosti České republiky notářkou v obvodu Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Činnost pak zahájila 19. 7. 1999 a vykonávala ji do 31. 12. 2015.

V roce 2015 Mgr. Jana Hyráková zvítězila v konkurzu na obsazení uvolněného notářského úřadu v Brně po JUDr. Evě Čiernikové a byla jmenována ministrem spravedlnosti České republiky notářkou pro obvod Městského soudu v Brně.

V roce 2012 Mgr. Jana Hyráková absolvovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a byl jí udělen titul Bc. v programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, oboru Teorie a dějiny filmu                a audiovizuální kultury. Bakalářská práce je k dispozici k nahlédnutí zde.

 

Zaměstnanci notářky:

Mgr. Jana Příkazská, notářská koncipientka 

Milada Žáková, notářská tajemnice

Jana Prášková, stážistka 

 

 

Základní informace pro klienty

Tyto stránky Vám poskytnou základní informace o notářce a jejích zaměstnancích, našem sídle, úředních hodinách, rozsahu a obsahu naší činnosti.

Rozvrh p ověřování notářů jako soudních komisařů je přesně stanoven. Notáře si tedy pro pozůstalostní řízení sami vybrat nemůžete.

V ostatní agendě si můžete vybrat jakéhokoliv notáře v České republice.

Další informace týkající se řešení Vašich konkrétních životních právních situací Vám odpovíme osobně v kanceláři v Brně.

Kontaktujte nás prosím e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode