Předpisy

Základním předpisem pro notářskou činnost je zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád.

Některé další předpisy pro činnost notáře naleznete například zde (zejména další předpisy NK ČR), zde (občanský zákoník), zde (zákon o obchodních korporacích) a zde (zákon o zvláštních řízeních soudních).

Odměna notáře a náhrady jsou upraveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb.

Soudní poplatky za přímý zápis do veřejných rejstříků jsou upraveny zákonem č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.  

Ochrana osobních údajů (GDPR) - nařízení zde.

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode