Výběr z notářské činnosti

  • Potřebujete rychle založit s. r. o.?

Jsme schopni tak učinit i během jednoho dne s jedním osobním setkáním. Potřebujeme pouze, abyste nám zaslali e-mailem základní údaje o zakládané společnosti, tedy údaj o obchodní firmě, adrese sídla, předmětu podnikání, výši základního kapitálu, vkladů a podílů, osobách společníků a jednatelů. Bude-li při jednání předložen nebo vyhotoven souhlas s umístěním sídla (koncept Vám můžeme zaslat; nutno ověřit podpisy) a základní kapitál bude nižší než 20 000 Kč, není třeba žádných dalších listin a můžeme společnost přímým zápisem zapsat do obchodního rejstříku ještě téhož dne.  Odměna notáře při základním kapitálu do cca 260 000 Kč činí včetně  DPH 21 % cca 7 000 Kč za kompletní službu (kromě správního poplatku za vyhotovení živnostenského oprávnění 1 000 Kč/živnost a soudního poplatku        2 700 Kč).

  • Chcete založit pouze jednoduchou tzv. 100 eurovou s. r. o.? Odměna notáře pak činí za výše uvedené podmínky cca 5 500 Kč včetně DPH. Od soudního poplatku je zápis zcela osvobozen.

  • Nemůžete se dostavit osobně? Vyhovuje Vám komunikace on-line? Nahlédněte prosím zde.

  • Potřebujete rychle uzavřít smlouvu o manželském majetkovém režimu (zúžit    společné jmění, rozšířit jej, oddělit jmění)?

  • Potřebujete obratem zajistit notářskou úschovu kupní ceny?

  • Potřebujete zajistit pohledávku notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti?

  • Potřebujete zapsat zástavní právo do Rejstříku zástav? Ověřit, zda věc není v Rejstříku zástav zapsána?

  • Potřebujete jakoukoliv jinou notářskou službu?

Jsme Vám plně k dispozici v krátkých lhůtách. Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. Děkujeme.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode